Mikä YTN?

YTN:ään ei liitytä henkilöjäseninä vaan sen jäseniä ovat 22 akavaista liittoa. Posti Groupin ylemmät toimihenkilöt on YTN:n yritysyhdistys. Jos kuulut yritysyhdistykseen, kuulut myös johonkin YTN:läiseen liittoon.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on yksityisen sektorin neuvottelujärjestö nimensä mukaisesti ylemmille toimihenkilöille. Julkisella puolella vastaava järjestö on JUKO. YTN on olemassa siksi että yhdellä, yhtenäisellä neuvottelujärjestöllä on huomattavan paljon suurempi mahdollisuus vaikuttaa asioihin kuin yksittäisillä liitoilla. Jäsenliittoja YTN:ään kuuluu 22 ja henkilöitä liittojen kautta on 150 000.

YTN:n tärkein tavoite on ylempien toimihenkilöiden työehtojen ja ansiotason parantaminen. Toiminta jakautuu eri aloihin, kuten teknologiateollisuuteen, kaupan alaan ja palvelualoihin - Posti kuuluu jälkimmäiseen. Kaikki neuvottelijat, asiamiehet ja lakimiehet ovat eri YTN-liitoista.

YTN:n jäsenliitot löydät täältä.

©2023 Posti Groupin Ylemmät Toimihenkilöt ry - Putteri (MMD Networks Oy)